Föreningens Priser

FRIHERRE HANS OTTO RAMELS JUBILEUMSPRIS utdelas till uppfödare av tjur vilken på grund av sina avkomlingars beskaffenhet kan anses värdefull för aveln. I överensstämmelse med donators önskan bör tjur, för att ifrågakomma till detta pris ha en framstående exteriör.

ALFRED HANSENS HEDERSPRIS
utdelas till uppfödare av tjur, som på grund av sin härstamning och sina döttrars mjölkavkastning enligt styrelsens mening gjort sig förtjänst av särskild utmärkelse.

HANS NILSSONS HEDERSPRIS
tilldelas uppfödare av stamboksförd ungtjur med synnerligen goda härstamningsmeriter ifråga om anmödrars produktion och anfäders avkommebedömning. Vid härstamningar som anses likvärdiga, skiljer exteriörmeriter. Åldern för tjur som skall kunna ifrågakomma för tilldelning av detta pris får ej överstiga 2 ½ år den dag då anmälningstiden för tävlan om priset utgår.

DE LAVALS HEDERSPRIS
utdelas för stamboksförd ko, som under minst fem år i följd haft hög produktion och vilken lämnat värdefull avkomma.

FRIELEX CATTLES VANDRINGSPRIS (ASL:S HEDERSPRIS)
utdelas årligen för stamboksförd ko, vilken genom hög avkastning och lång livslängd visat sig vara bärare av för ekonomisk nötboskapsavel värdefulla egenskaper  och vilken lämnat minst tre vid anmälan levande döttrar med hög totalavkastning (fett, protein). Även om kon är död, kan hon anmälas till denna tävlan. Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång.

ÅKE PIXSJÖS MINNESPRIS (ASL:S HEDERSPRIS)
utdelas för RE-stamboksförd ko med dokumenterad förvärvningssäker härstamning, ko vilken genom en hög total avkastning, lång livslängd och genom söners och döttrars kvaliteter visat sig vara bärare av för ekonomisk nötkreatursavel värdefulla egenskaper. Egenskaper som utmärkt funktionell exteriör, hög proteinmängd, god fertilitet och lätta kalvningar är av stor betydelse vid bedömningen.

WALDEMAR ANDERSSON-FONDEN
Föreningen har en fond namngiven efter förre mångårige sekreteraren och konsulenten Waldemar Andersson,. Fondens syfte är att dela ut stipendier till unga, intresserade uppfödare som gör insatser främst i den egna praktiska aveln. Varje låglandsklubb har möjlighet att föreslå kandidater. Dessa inbjuds till vår stämma där stipendier kungörs och delas ut.

Följande priser utdelas på grundval av styrelsens beslut. Speciell ansökan behöver således ej göras.

SVENSK HOLSTEINS HEDERSPRIS
utdelas årligen för den ko som har den högsta livstidsproduktionen och som är i livet. Kon skall vara införd i Avelsförenings för svensk låglandsboskap RE-stambok. Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång.

C.B. FOLINS HEDERSPRIS
utdelas årligen för den tjur som erhållit det högsta EP-avtalet vid Avelsföreningens avkommebedömning för funktionell exteriör. Priset kan ej utdelas för samma tjur mer än en gång.

SVEN ERIC HILDEMANS FONDS STIPENDIUM
tilldelas person som genom föredömligt avelsarbete och/eller varit värdefull support för Avelsföreningens verksamhet.

SVENSK MJÖLKS VANDRINGSPRIS
tilldelas uppfödaren av den svenskfödda avkommeundersökte semintjur, som betytt mest för rasens utveckling under det aktuella året. Priset är ständigt vandrande.

ÅRETS KLUBB
är en utmärkelse som tilldelats en av landets låglandsklubbar baserat på verksamhetsredovisning. I år gick den utmärkelsen till Skånska Låglandsklubben och sekreterare Ingegärd Andersson, Munka-Ljungby kunde ta emot priset som består av PR-material för klubbens verksamhet.

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Händelser i december

v mån tis ons tor fre lör sön
december 2018
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31 1 2 3 4 5 6

Missa inte

  • Inga inbokade evenemang i december

WHFF