SOMMARMÖTE 2023

Jönköpings Sommarmöte 2023

KOUTSTÄLLNING & Showmanship!

Rasklubbarna i Jönköpings län bjuder in till koutställning och showmanship i samband med Landsbygdens Sommarmöte den 26 augusti 2023

Hos Familjen Brogård i Hylletofta utanför Sävsjö.

Domare: Christer Samuelsson, Juby

Anmälan skickas till: Emma Hallberg 073-0339660 eller emma.hallberg@vxa.se

Frågor: Elin Ericsson 0733-204117 eller Anja Dalhög 070-6812186.

Anmälningsblanketter finns på rasföreningarnas hemsidor

Allmänna smittskydd beställer gäller.