Elitlistor och Elitbesättning

Elitbesättningsbesiktningen
De här grundreglerna gäller för bedömningen:

Besiktning

Besiktning görs normalt av varje djur i 1 + 3.e laktation. Alla djur i besättningen bedömas en gång i 1:a samt en gång i 3:e laktation. Undantag dock för sjuka djur och djur som ligger för nära (mindre än 90 dagar före, 30 dagar efter) kalvningen vid bedömningstillfället. Givetvis kan man göra ytterligare bedömningar om man så vill. Men 1 + 3.lakt är grunden och minimum. Besiktningarna utförs genom husdjursföreningens ordinarie bedömningspersonal eller av våra fältkonsulenter, men det finns styrelsebeslut på att deltagande besättningar i elitprogrammet skall ha minst ett besök/år av Avelsföreningens bedömare.

Redovisningar

Deltagare får redovisning av bedömningar och besättningsstatistik efter varje bedömningstillfälle. Deltagande besättningar redovisas i Holsteinaktuellt nr1 och nr3.
Djur som bedöms förs in i de olika stamböckerna beroende på kvalifikationer, på begäran fås statuter, de som önskar får stambokscertifikat.

Elitbesättningarnas resultat

Här nedan redovisas de genomsnittliga sammanfattande bedömningarna för besättningar som deltagit i elitbesiktningen. På tidigare listor är siffran bakom snedstreck anger motsvarande poäng för föregående redovisning. Sedan 2019 är föregående resultat kursiv-stil till vänster och nya i fet-stil till höger. Vid bara ett värde är besättningen ny.

Medlemsannons

Medlemsannons om t.ex. livdjur eller embryon i Holsteinaktuellt ingår i deltagandet i elitbesättningsbesiktningen om Du vill. Vi hjälper gärna till att utforma. En bra bild av någon av favoritkorna i Din besättning går alltid att ”bygga” en annons kring.
Medlemsannonsen som Du inför fritt i ett nummer under året, eller i fler nummer till en kostnad.

Evenemang

Nyheter