Excellenta Kor

Nedan redovisas de kor som blivit excellent bedömda föregående år.
En Excellent utmärkelse får kon när hon som 3e kalvare eller som äldre vid en exteriörbedömning får en helhetspoäng på 90>.
En ko med en excellent bedömning är en ko i balans. En 1a kalvare eller 2a kalvare kan inte få en helhet över 90 poäng.

Skulle du ha en excellent ko som inte är med i listan hör av dig! På grund av GDPR redovisas bara kor ur elitbesättningar.

Är ni inte elitbesättning eller har kor som är bedömda excellenta innan 2006 finns möjlighet att köpa guldbrickan till skölden eller hela skölden, då får ni ta kontakt med Gill.

Hoff Linjet Marq-I EX-94

Evenemang

Nyheter