Livstidsavkastning 

Kor med hög livstidsproduktion ”100 000 kg mjölk”

(100 – tonnare)

Här finner du pdf filer över kor med hög livstidsproduktion (mer än 100 000 kg mjölk).

Ägare till djur som nått upp till nivån 100 000 kg under föregående kontrollår tilldelas Svenska Holstein föreningens utmärkelse vid stämman året efter. En allmän tendens är också att 100 000 kg  allt oftare nås på betydligt kortare produktionstid.