Sweden Young Holstein Breeders

Styrelsen för Svensk Holstein har beslutat att fortsätta att satsa mer än någonsin på våra ungdomar!

Se även våran Facebook sida- Sweden Young Holstein Breeders! Swedish young Holstein breeders | Facebook

RESULTAT FRÅN DEN DIGITALA YB UTSTÄLLNINGEN

Här är lite vad som händer under året:

  • Nationellt läger under sommaren för alla (skall försökas samordnas varje år)
  • Nationell träff för de äldre
  • Young Breeder School i Belgien awé – Association Wallonne des Eleveurs – The Europan Young Breeders School (awenet.be)
  • Masters Open i Verden (Tyskland) i Februari
  • Junior Open Show som är i Cremona (Italien) är varje år i slutet av oktober början november, tävlingen är för 4 som vill (två junior och två seniorer) och såklart om det inte krockar med Elmia.

Finns intresse av att delta på tävlingar så anmäler vi gärna. Eventuell kostnad för resa, kost och logi kan till del få bekostas av ungdomen men vi försöker ordna med sponsring.

Lista på våra lokala klubbar

För information och medlemskap?

Kontakta Gill Zeilon, 070 548 19 33, gill.zeilon@telia.com eller Malin Knutsson, 073 621 22 44 Knutsson.m@hotmail.com

Evenemang

Nyheter