Aktivitet

SOMMARMÖTE 2023

Jönköpings Sommarmöte 2023 KOUTSTÄLLNING & Showmanship! Rasklubbarna i Jönköpings län bjuder in till koutställning och showmanship i samband med Landsbygdens Sommarmöte den 26 augusti 2023