Om oss

Avelsföreningen för Svensk Holstein (ASH) är intresseförening för rasens djurägare. I dagligt tal kallas föreningen oftast ”Holsteinföreningen”. Föreningens syfte är att verka för en förbättrad avel med rasen och att företräda medlemmarna i avelsfrågor både nationellt och internationellt.

Föreningen bildades 1913. Verksamhetens grund är införandet av djur i rasens stambok och därmed sammanhängande exteriörbedömning. Tidigare var stamboken den enda dokumentationen för s.k. officiell härstamning för rasens djur. Numera är denna del samordnad i kokontrollens härstamningsdel. Alla stambokföringar baseras numera på härstamningsuppgifter därifrån. Läs mer om stambokföring här: Stamboksföring – Svensk Holstein

De senaste åren har det införts omkring 8000 nya djur i stamboken varje år. Det innebär ca 45% av hela det antal som exteriör bedöms i något godkänt system.

Andra viktiga delar inom Holsteinföreningen är utställningar, lokala klubbarnas verksamhet och ungdomsverksamheten.

Antalet medlemmar är ca 550 st. Medlemskapet är öppet för djurägare med rasen, deras anställda och andra som stödjer föreningens syfte och älskar våran svart-vita ko. Det kan var både fysiska och juridiska personer. Medlemskapet innefattar möjlighet till rådgivning – avelsplanering mot särskild taxa och exteriörbedömning. Föreningens tidskrift Holsteinaktuellt med fyra årliga nummer ingår. Kostnader för medlemskap finns under Avgifter – Svensk Holstein.

Holsteinföreningen har spelat en aktiv och viktig roll för rasens utbredning och utveckling i Sverige. Vilket har medverkat till att rasen nu är den till antal största i landet. För 25 år sedan var andelen ca 25%.

Holsteinföreningen har också varit en aktiv part i rasens internationalisering de senaste decennierna. Djurägarnas intresse har genom föreningen omsatts i samverkan med tjurcentralerna och påverkat skeendet. Föreningen har ett nära samarbete med EHRC European Holstein & Red Holstein Confederation och WHFF- World Holstein Friesian Federation. Vilket ger oss inflytande på samordning av bedömningssätt, avelsvärdering och andra viktiga faktorer i arbetet med rasen. Holsteinföreningen har haft uppdraget att följa det internationella bedömningsarbetet för alla raser inom landet.

The European Holstein and Red Holstein Confederation | Welcome (euholsteins.com)
WHFF • World Holstein Friesian Federation