Avgifter

Medlemsavgift: ASH 100 kr
Serviceavgift: LSAB 600 kr + moms (Holsteinaktuellt ingår)

Stamboksregistreringen:

Elitbesättning, Årsavgift900:- fria sammanställningar (ej certifikat)
Riks/Omp/Elit95:-
Ej godkänd95:- 
Tjur 350 kr + Svensk Mjölks registeravgift 

Egen konsulent:

Bedömning och registrering i stambok. Bedömnings och rådgivningsarbetet debiteras med timtaxa enligt motsvarande modell som tillämpas av de flesta husdjursföreningar. Taxan tillämpas även vid sammankomst hos klubb eller företag om instruktion och föredrag om exempelvis bedömning, avel, klippning osv.

Besöksavgift495:- 
Timavgift695:-
Pr reg. djur (iavel+stbf) 125:-
Pr Tjur 350 kr +  Svensk Mjölks registeravgift + DNA typning (test beställs via vxa.se)

Bankgiro nr till Låglandsföreningens Service AB: 587-7006