Gotlands Holsteinklubb

  • Ordförande: Jonas Kysinger, Vall Kysings 138, 621 93 VISBY
  • Vice ordf: Lars Ejdertun, Gerum Ajmunde 153, 623 56 HEMSE
  • Sekreterare: Ida Lindberg, Follingbo Gerete 523, 621 91 VISBY
  • Kassör: Peter Hansson, Hejde Skogs 816, 623 75 KLINTEHAMN
  • Material: Fredrik Bjersander
  • samt Magnus Mårdbrink och Lisa Norman

Här kommer färsk info från klubbsekreterare Ida Lindberg!