Stamboksföring

Stambokföringen innefattar exteriörbedömning och kontroll av att härstamningen uppfyller stambokens krav på renrasighet. Inregistreringen och följande certifikat är oftast en grund för mervärde och bör ge bättre betalning av avelsdjur.

Vid export är stamboksföring av tjurar i härstamning och dräktighet ett absolut krav i de flesta fall för att djur ska vara aktuella.

Exteriörbedömningen för stambokföring kan utföras antingen av föreningens fältkonsulenter eller av husdjursföreningarnas godkända bedömare.

Vid en exteriörbedömning bedöms kons fenotyp i en linjär skala med poäng från 1 till 9. Var på den linjära skalan som optimum ligger skiljer sig för de olika egenskaperna. Optimum bestämmer rasföreningen. Egenskaperna delas upp i kategorierna kropp, ben och juver. I den sammanställda helhetspoängen blir dom klassasde i: 60–69 Poor, 70–74 Fair, 75–79 Good, 80–84 Good Plus, 85–89 Very Good och 90–100 Excellent.

All exteriörbedömning sker på samma sätt och fenotyppoängen ligger till grund för kornas avelsvärde och till tjurarnas avkommebedömning och avelsvärde för avkommorna.

Exteriörbedömning sker enligt internationellt överenskomna regler, WHFF och ICAR.
Krop (nordicebv.info) -Exteriör, beskrivning och bedömning ICAR

Deltagande i ”elitbesättning” är en totalvariant av stambokföring. Alla djur bedöms i första och tredje laktation, tidigast 30 dagar in i laktationen och de ska vara i god form. En sjuk eller skadad ko är ej bedömningsbar. De ska ha fyra generationer godkänd härstamning. Efter första bedömningen blir de stambokförda och hamnar i riksstamboken. Dispens kan ges om en ko har en mmmf som är stamboksförd Holsteintjur och mmmm är av en annan ras. Om kon vid en ombedömning som tredjekalvare inte får en delegenskap (kropp, ben eller juver) under 80 poäng hamnar kon i elitstamboken. Om de inte når över 80 poäng på en delegenskap stannar de kvar i riksstamboken. En ko med dispens kan ej föras över från riksstamboken till elitstamboken.

Sammanställningen av besättningarnas resultat redovisas två gånger per år här på hemsidan och i Holstein aktuellt (nr1 årsresultat, nr3 vårens resultat). Diplom skickas ut efter årsskiftet. Når besättningen över 85 poäng i helhet uppnår man ”Elite Herd”. Resultat finns inlagt under fliken Aktiviteter -Elitlista och elitbesättningar

Evenemang

Nyheter